Expired : 18.06.18

Kenapa Perlu Memperbanyakkan Minum Air Semasa Jerebu ?

Oleh :  Dr Fatimah Binti Salim
Institut Atta-ur-Rahman UITM


Apakah itu jerebu?


Jerebu merupakan satu keadaan yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan terapung-apung di udara.


Kehadiran partikel ini dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi menyebabkan pengurangan jarak pandangan mata kasar.


Punca utama jerebu adalah akibat daripada pembakaran secara terbuka selain daripada asap kilang dan kenderaan.


Jerebu diukur menggunakan Indeks Pencemaran Udara (IPU) yang merangkumi habuk halus (bersaiz 10 mikron ke bawah) dan beberapa jenis gas yang boleh menjejaskan kesihatan iaitu karbon monoksdia, sulfur dioksida, nitrogen diokasida dan ozon. IPU digunakan sebagai panduan untuk mengetahui kualiti udara. Nilai IPU lebih yang tinggi boleh mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan. Skala nilai rujukan IPU ialah:


0-50