Expired : 18.06.18

Rumah Mewah Orang Geladangan Di Papan Iklan


Dalam usaha untuk menyediakan manusia yang tiada tempat tinggal dengan pilihan perlindungan inovatif untuk hidup dan tidur, firma Slovakia DesignDevelop telah mencipta Projek Gregory. Idea di sebalik projek ini adalah untuk menawarkan ruang hidup alternatif yang mempunyai fungsi menengahkan papan iklan dan pembinaan pengiklanan. 

Bandar-bandar utama dipenuhi dengan iklan papan iklan gergasi yang memerlukan banyak ruang dan adalah mahal untuk mengekalkan. Projek Gregory mencadangkan pembinaan ruang papan iklan yang mempunyai kawasan direka untuk hidup. Mengikut pelan projek, kos penyelenggaraan rumah-rumah kecil akan menjadi minimum dan akan dibayar sebahagiannya oleh syarikat-syarikat yang menyewa ruang iklan di bahagian luar. 

"Rakan timbal balik memberi tumpuan ke arah firma dan pelabur yang akan mengambil bahagian dalam realisasi atau sewa jangka panjang ruang pengiklanan yang terlibat," jelas DesignDevelop. "Nilai tambah terletak pada pilihan untuk membentangkan syarikat seseorang terhadap rakan-rakan sebagai tempat kesedaran sosial."
Norlida Ishak Shop